Doprava zdarma na všechny matrace. Vyzkoušejte na našich showroomech nebo objednejte online!

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů obchodu www.matracex.cz

  Společnost Imper-art s.r.o., se sídlem Boettingerova 18a, 301 11 Plzeň, IČ 26380439, DIČ CZ26380439, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C., vložka 16700. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  jméno, příjmení
  e-mailovou adresu
  telefonní číslo
  adresu/sídlo

  Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

  Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Imper-art s.r.o tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, IČ: 05208777PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem Říčany – Jažlovice, K Borovému 99, PSČ 251 01
  RSC Logistics, logistické družstvo ,Masarykovo nábřeží 2018/10, ,120 00 Praha 2 – Nové Město,,IČO: 48151556 
  PREMIER system, a.s. Saturnova 1/1197 104 00 Praha-Uhříněves, IČ: 25820516
  Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 13, 602 00 Brno IČ: 03668681
  Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Osobní údaje mohou být předány i do třetích zemí mimo EU a to pouze zpracovatelům plně v souhladu s GDPR. (EU-US Privacy Shield)
  Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@matracex.cz.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Soubory Cookies

  Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Více informací zde
  Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.matracex.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • zaznamenat jaké souhlasy jste nám v rámci zpracování osobních údajů udělili
  • základní funkčnosti webových stránek včetně jejich bezpečnosti
  • anonymní cílení reklam

  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.
  Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče (prohlížeč Chrome více info zde), nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek v nastavení preferencí ochrany soukromí. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu, vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu a anonymní cílení reklam, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Firmou Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR IČO 26168685
  • Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

  Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro účely lépe cílené reklamy sbíráme informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženéo produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

  Ostatní

  Osobní údaje prostřednictvím zákaznického chatu Smartsupp jsou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím skriptu zpracovatele, který správce vkládá na své webové stránky. Tento skript načítá chatovací okénko (chat box) na webových stránkách správce, kde je skript vložen. Chatovací okénko je součástí primární služby. Návštěvníci webové stránky správce mohou vyplnit v chatovacím okénku jejich osobní údaje za účelem kontaktování zákaznické podpory správce či zadání zákaznické objednávky. Další osobní údaje mohou být zpracovávány na pozadí samotným skriptem. 
  Rozsah zpracování: V souvislosti s poskytováním primární služby mohou být zpracovávány zejména tyto typy osobních údajů: a) prohlédnuté stránky na webových stránkách správce a odkazující URL, b) datum a čas návštěv webových stránek správce, c) technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení, d) geografické lokalizační údaje (země a město), e) křestní jméno a/nebo příjmení, f) e-mailová adresa, g) telefonní číslo.
  Údaje jsou zpracovávány po maximální dobu 90 dní.  
  V rámci Smartsupp chatu jsou používány osobní údaje pouze pro účely technické podpory zákazníků a zpracování jejich objednávek.

  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, firma Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
  Údaje jsou zpracovávány po maximální dobu 230 dní.
  Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem či úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce stránky.

  Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz