Doprava zdarma na všechny matrace. Vyzkoušejte na našich showroomech nebo objednejte online!

Reklamační řád

Reklamační řád.

www.matracex.cz

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, u některého zboží je delší, případná prodloužená záruka platí pouze na jádro matrace, na potah platí vždy zákonná záruční lhůta 24 měsíců. 

Reklamace v průběhu doručování/přebírání zboží:

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány. 

Reklamace v průběhu užívání zboží:

1. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem Matracex.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Imper-art s. r. o.

Boettingerova 18a

301 11 Plzeň

resp. na e-mailové adrese:  info@matracex.cz.  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla, pokud možno fotografie.

2. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

3. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu, nebo jinak prokázat, že reklamované zboží zakoupil u www.matracex.cz.

4. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Náklady na doručení zboží určeného k reklamaci prodávajícímu nese kupující.

5. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku

Upozornění: při podání reklamace na dálku pomocí fotografií platí zákonná lhůta vyřízení reklamace 30 dní ode dne uznání reklamace reklamačním oddělením výrobce, o čemž bude zákazník neprodleně informován. 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka (mimo objednávky na IČO)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží současně zašle na vlastní náklady na adresu sídla firmy :

Imper-art s. r. o.

Boettingerova 18a

301 11 Plzeň

V případě využití dopravy prodávajícího na zpětné zásilky zboží k výměně čí vrácení účtujeme poštovné 350kč/ks u komprimované matrace a 800Kč/ks u nekomprimované matrace. Upozorňujeme, že v případě vrácení či výměny musejí být matrace řádně zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození při přepravě.

Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 14 dnů od data doručení. Zákazník dostane zpět celou částku včetně případných nákladů na dopravu uvedených na faktuře.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 od kupní smlouvy:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Výměna zboží v rámci garance 30 dní na výměnu.

V rámci bezrizikové garance 30 dní na výměnu zákazníkům nabízíme zdarma výměnu zakoupeného jádra matrace do 30ti dnů od doručení a to za jakýkoliv jiný model z nabídky. Potah matrace si zákazník ponechá, vyměněno bude jen jádro matrace a to zejména z hygienických důvodů. Dopravu vráceného jádra matrace zpět k nám zajistíme zdarma stejně tak jako dodání nového jádra matrace. Běžná cena této služby je 1000Kč, bezplatnou výměnu nabízíme našim zákazníkům maximálně 2x na jednoho zákazníka. Jádro matrace musí být vráceno čisté a bez poškození a adekvátně zabaleno pro přepravu aby k jeho poškození nedošlo během přepravy - doporučujeme několik vrstev pevného igelitu, potravinová folie je nevhodné balení. V případě vrácení matrace znečištěné či poškozené, vám můžeme naúčtovat uvedení matrace do původního stavu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz